Marques Consumibles

Condicions generals de venda d'Unipaper Andorra S.A.

 

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret de les lleis del Principat d'Andorra.

1 - GENERALS:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades al Principat d'Andorra. Unipaper Andorra S.A. ven els seus productes únicament i exclusivament dins del Principat d'Andorra.

Tota comanda feta a Unipaper Andorra S.A. implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Unipaper Andorra S.A. vigents el dia que es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Unipaper Andorra S.A. El fet que Unipaper Andorra S.A. no recorri en un moment donat a qualsevol d'aquestes condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent.

2 - PREUS:

Els preus publicats en Unipaper Andorra S.A. són en euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'Impost indirecte inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'impost indirecte serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a Unipaper Andorra S.A.

3 - pagament:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que faci a Unipaper Andorra S.A. mitjançant:

1 - La forma de pagament habitual entre Unipaper Andorra SA i el client

2 - Contra reemborsament

En un futur, incorporarem el mètode targeta de crèdit i paypal.

4 - PRODUCTE:

Les ofertes presentades per Unipaper Andorra S.A. són vàlides dins del límit de les existències disponibles. Unipaper Andorra S.A. es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors. Tanmateix també té la potestat de canviar un producte sense estoc per un altre de la mateixa qualitat i sense que això suposi un increment de preu.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor Unipaper Andorra S.A.

5 - ENVIAMENTS:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada en la comanda.
Per defecte, els lliuraments proforma s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta a Unipaper Andorra S.A.

Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
Malgrat la seva demora, no implicarà ni anulació de la comanda ni indemnització.
Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.

6 - POLÍTIQUES DE DEVOLUCIONS I ANUL·LACIONS

6-1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat a Unipaper Andorra SA en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

Qualsevol article comprat a Unipaper Andorra S.A., ha de ser retornat en el seu embalatge original, precintat, en perfectes condicions i amb una còpia de l'albarà de lliurament per que s'accepti la devolució.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d'Atenció al client.

Si la causa de la devolució és que l'article retornat és defectuós o no correspon al demanat en la comanda, Unipaper Andorra S.A. es farà càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.

6-2 Anul.lació de comanda:

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda.

 


IniciInici

Ofertes

Totes les ofertes

Nous productes

No hi ha nous productes en aquest moment

COLOR i 2 CARES